Noordik haalt 556 euro op voor Gichon


noordikgift

Maatschappelijke stage, betekent dat jongeren leren maatschappelijk betrokken te zijn. Leerlingen van het 2e leerjaar van het Noordik hebben hier laten zien dat dit zeker voor hen geld. Na een voorbereiding hebben ze op 18 maart door middel van zelf bedachte acties geld ingezameld voor Stichting Gichon. Op 19 april mocht het bestuur deze cheque ontvangen.

Leerlingen van de vestiging Catharina van Renneslaan van CSG Het Noordik boden dinsdag een geldbedrag aan aan de Stichting Gichon. Dit bedrag hebben zij tijdens de NL-Doetdag op 18 maart j.l. bij elkaar geklust met klusjes als auto’s wassen, broodjes verkopen en flessen inzamelen. Hiermee hebben zij een bedrag van ruim 500 euro opgehaald. De leerlingen kregen vanuit de omgeving positieve reacties. Buurtgenoten waren vol lof over de actie, vooral omdat leerlingen zelf manieren bedachten om geld bijeen te brengen voor kinderen, die het minder hebben dan zij.

Het bestuur van Stichting Gichon complimenteert de inzet van de jongeren. Iets doen voor een ander en met name door praktische inzet wordt enorm gewaardeerd. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van Matrassen en deze te vervoeren naar het House of Peace.

Het Noordik vind de maatschappelijke stages erg belangrijk voor de ontplooiing van jongeren. Gichon vroeg dan ook aan de organisatie: Waarom maatschappelijke stage; en dit was het duidelijke en zeer gemotiveerde antwoordt:

Maatschappelijke stage

CSG Het Noordik is een school, die midden in de maatschappij wil staan. Een school die belang hecht aan de ontwikkeling van de talenten van haar leerlingen. Het is belangrijk dat leerlingen niet alleen hard werken voor hun diploma, maar ook leren zich in te zetten voor hun medemens. Deze visie sluit goed aan bij de wet die voorschrijft dat leerlingen met ingang van 2011 dertig uur maatschappelijke stage moeten hebben gevolgd. Het gaat hierbij niet om betaald werk of een oriëntatie op een toekomstig beroep, maar om te ervaren hoe het is om iets zinvols te doen ten gunste van een ander. Vrijwilligerswerk dus! En dat is van groot belang voor onze samenleving. Zonder vrijwilligers zouden veel belangrijke activiteiten in onze maatschappij vastlopen of helemaal niet plaatsvinden. Met het afnemen van het aantal vrijwilligers en de vergrijzing is het voor allerlei organisaties belangrijk zich te richten op de jonge vrijwilliger. Jongeren van nu zijn immers de vrijwilligers van de toekomst! Een belangrijke vraag is dan ook hoe deze jongeren moeten worden bereikt om hun interesse te wekken. De maatschappelijke stage is hiervoor een goede start, want

  • zo bereiden leerlingen zich voor op een volwaardige deelname aan de samenleving
  • ze leren dat ze andere mensen kunnen helpen en iets voor hen kunnen betekenen
  • ze leren samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen
  • het kan je eventueel helpen een goede keuze te maken voor een toekomstig beroep
  • jongeren komen in aanraking met voor hen nieuwe situaties

Organisatie

Ook voor de organisatie biedt de maatschappelijke stage een aantal kansen:

  • de stage is een investering in de toekomst van de vrijwilligers
  • het onderwijs is een interessante ingang om vrijwilligers te werven
  • vrijwilligerswerk wordt toegankelijk voor jongeren door maatschappelijke stages aan te bieden
  • jongeren kunnen een nieuwe impuls geven binnen een organisatie en het imago van de organisatie versterken
  • door docenten binnen CSG Het Noordik werden de leden van de MaS (Maatschappelijke Stage) commissie verwezen naar de Stichting Gichon. Voor de jeugd in Wit-Rusland door de jeugd van CSG Het Noordik.

Foto’s en meer informatie is te vinden op:

http://www.noordik.nl/CvanRenneslaan/Fotos/tabid/154/AlbumID/960-905/Default.aspx

http://www.almelonieuws.nl/nieuws/laatstenieuws/c8886_Noordik_in_de_bres_voor_Tsjernobylkinderen/index.html