Doelstelling


MEISJE

De Stichting Gichon is opgericht in 2003. Bij de oprichting zijn de volgende doelstellingen vastgelegd:

1. Zorg verlenen aan kinderen uit Wit-Rusland, die mede slachtoffer zijn geworden van de ramp met de kernreactor van Tsjernobyl;

2. Nazorg te verlenen aan de kinderen uit Wit-Rusland die voor een verblijf in het House of peace zijn geweest;

3. Kinderen tot en met volwassenheid te stimuleren en te motiveren om aan een betere toekomst te werken voor henzelf en hun toekomstige kinderen.

Alle activiteiten van de stichting zijn gericht op de bovengenoemde doelstellingen.

Gichon_24

weeshuisKobrin20092

Familie_Vera_Dmtrouk

Weeshuiskobrin20095