620 KADOOSJES!

In de derde nieuwsbrief Kadoos heeft u kunnen lezen dat we op dit moment 386 aanmeldingen hadden voor Actie Kadoos en nog op zoek waren naar meer nieuwe deelnemers. Wij kunnen u mededelen dat we dit jaar 620 KaDoosjes hebben ingezameld!!!! Net als vorige jaar hebben zich vooral op het laatste nippertje nog veel nieuwe deelnemers gemeld via Facebook of via één van de distributiepunten.

Op zaterdag 24 oktoeber zijn vrijwel allee KaDoosjes door de distributiepunten naar de loodsgebracht. In nieuwsbrief 4 van Actie Kadoos (Nieuwsbrief 4. Kadoosjes in de loods) vindt u prachtige foto’s van al deze Kadoosjes