Voortgang House of Peace


hoplp

De afgelopen periode is er erg veel werk verzet in het House of Peace. Deze naam voor de meeste al erg ingeburgerd en is de naam voor  het gebouw van  onze stichting in Wit Rusland (Kobrin). In 2010 is er een grote slag geslagen met de bouw van het sanitair. 15 douches en diverse toiletten zijn er gemaakt.

Daarnaast is er door de inzet van de PKN in Wierden op de eerste verdieping erg veel schilderwerk verzet. Begin 2010 is er door Liander een flinke slag geslagen met het installatiewerk. Er zijn 60 radiatoren opgehangen in het gebouw. Ook voor 2011 staat er veel op de planning Eind februari vertrekken een aantal personen naar het House of Peace om kwartier te maken, de planning te maken, voor de komende periode. Elke ruimte wordt inzichtelijk gemaakt en bekeken wat er gedaan moet worden.

Er wordt samen met de Wit Russen een plan gemaakt om een groot deel van het pand te isoleren. En natuurlijk moet voor juli dit jaar het ketelhuis gereed zijn. In april en mei zullen een aantal enthousiaste mensen uit Nederland weer richting Kobrin vertrekken om hand en spandiensten te verlenen. Onze bedoeling is om via de website u op de hoogte te houden van de stand van zaken. Op korte termijn wordt hier uitgebreide informatie weergeven over de ontwikkelingen in het House of Peace